VESTSIDEN MUSIKKORPSPorsgrunn Min By er stolt sponsor av Vestsiden Musikkorps gratiskonsert. 

Om
Vestsidens Musikkorps har øvelser på Vestsiden Skole hver onsdag 19:15-22:00

Oppdrag
Vi tar på oss små og store spilleoppdrag, både i grupper og som fult blåseorkester.

Beskrivelse
VMK er et blåseorkester med full janitsjar besetning fra Porsgrunn i Telemark.

Generell informasjon
Vestsidens Musikkorps skal tilby høy musikalsk kvalitet på et nasjonalt nivå. Korpset skal ha det mest attraktive og utfordrende tilbudet musikalsk i vårt distrikt. Deltagelse i Norgesmesterskapet for janitsjar vil være en naturlig del av dette tilbudet. Vi vil legge til rette for et inkluderende og godt sosialt miljø gjennom et musikalsk felleskap.

Korpsets formål:
"Vestsidens Musikkorps vil videreføre korpsbevegelsens positive tradisjoner og være et forbilde for unge musikanter. Korps er en livslang hobby. Som et amatørkrosp er vi en naturlig fortsettelse av skolekorpsene. Korpset vil være en musikalsk arena og et sosialt samligspunkt samtidig som vi presenterer god og variert musikk for publikum."