FAQ

Q: Får vi refundert billettpenger hvis festivalen blir kansellert pga. Covid 19 ?
A:  Ja, 100%

Q: Hva skjer om myndigheten kommer med begrensinger for antall publikummere ?
A: Skulle myndighetene komme med begrensninger for antall publikummere, vil de fra 1 til det aktuelle tallet, som
myndighetene har bestemt, bli prioritert.